תוכנית הר/2030 הרצליה

איחוד וחלוקה ללא הסכמה בדרומית לאזה"ת, רח' שנקר

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
דרומית לאזה"ת, רח' שנקר
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה
שטח התוכנית
186.614 דונם
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד מאזור חקלאי א' לאזור תעסוקה מיוחד,אזור מת"ת בשטח של 59 דונם,לרכבת קלה,דרכים ושצ"פ. 2. שינוי יעוד מדרך קיימת ושצ"פ לאזור תעסוקה מיוחד ומת"ת. 3. קביעת זכויות בניה,שימושים ותכליות מותרות. 4. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 5. קביעת הוראות לאזור תעסוקה מיוחד. 6. קביעת הוראות לשלב ביניים עד לפיתוח שטח המת"ת.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  שטח לדרכים 112.089 60.06% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
6002 דרך מוצעת 20.704
4010 דרך מוצעת 9.250
4012 דרך מוצעת 2.981
4014 דרך מוצעת 0.885
4015 דרך מוצעת 1.416
1002 דרך מוצעת 9.360
2005 דרך מוצעת 3.174
3003 דרך מוצעת 1.120
3001 דרך מאושרת 2.373
4013 דרך מאושרת 4.433
4011 דרך מאושרת 11.128
4009 דרך מאושרת 6.969
6001 דרך מאושרת 31.612
5001 מפגש דרך מסילה 59.000
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 70.299 37.67% 13
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2004 תעסוקה 2.806 32,561
1001 תעסוקה מיוחד 6.332 46,723
1002 תעסוקה מיוחד 2.307
2001 תעסוקה מיוחד 5.997 47,179
2002 תעסוקה מיוחד 5.287 41,824
2003 תעסוקה מיוחד 4.888 34,108
4001 תעסוקה מיוחד 4.518 41,021
4002 תעסוקה מיוחד 5.417 46,781
4003 תעסוקה מיוחד 5.272 43,324
4004 תעסוקה מיוחד 5.208 44,604
4005 תעסוקה מיוחד 5.008 40,312
4006 תעסוקה מיוחד 3.748 27,212
4007 תעסוקה מיוחד 8.506 55,943
4008 תעסוקה מיוחד 7.312 94,051
4009 תעסוקה מיוחד 1.801
  אחר 4.226 2.26% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
5002 שטח ציבורי פתוח 0.470
5003 שטח ציבורי פתוח 3.756
סה"כ 186.614 100% 27 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
5002 שטח ציבורי פתוח 0.470
5003 שטח ציבורי פתוח 3.756
6002 דרך מוצעת 20.704
4010 דרך מוצעת 9.250
4012 דרך מוצעת 2.981
4014 דרך מוצעת 0.885
4015 דרך מוצעת 1.416
1002 דרך מוצעת 9.360
2005 דרך מוצעת 3.174
3003 דרך מוצעת 1.120
3001 דרך מאושרת 2.373
4013 דרך מאושרת 4.433
4011 דרך מאושרת 11.128
4009 דרך מאושרת 6.969
6001 דרך מאושרת 31.612
5001 מפגש דרך מסילה 59.000
2004 תעסוקה 2.806 32,561
1001 תעסוקה מיוחד 6.332 46,723
1002 תעסוקה מיוחד 2.307
2001 תעסוקה מיוחד 5.997 47,179
2002 תעסוקה מיוחד 5.287 41,824
2003 תעסוקה מיוחד 4.888 34,108
4001 תעסוקה מיוחד 4.518 41,021
4002 תעסוקה מיוחד 5.417 46,781
4003 תעסוקה מיוחד 5.272 43,324
4004 תעסוקה מיוחד 5.208 44,604
4005 תעסוקה מיוחד 5.008 40,312
4006 תעסוקה מיוחד 3.748 27,212
4007 תעסוקה מיוחד 8.506 55,943
4008 תעסוקה מיוחד 7.312 94,051
4009 תעסוקה מיוחד 1.801

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 04.06.09 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות 29.06.09
פרסום להפקדה בעיתונים 08.01.10 העיר הרצליה
פרסום לתוקף בעיתונים 17.03.11 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6590 106 , 130
6591 19-30 , 36-55
6592 124 , 145
6605 194

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/1842 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.94
הר/1711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
504-0490755 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
504-0649426 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19
504-0742650 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.04.23
504-0856054 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.12.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.