תוכנית הר/1842 הרצליה

שינוי יעוד מחקלאי א' לדרך חדשה בבין חוף הים ודרך חיפה

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
בין חוף הים ודרך חיפה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
שטח לדרכים
שטח התוכנית
120.061 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מח' לתכנון אגף מהנדס העיר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי א' ואזור לתיכנון בעתיד לדרך חדשה שתקשר את המרינה עם דרך חיפה-ת"א, בהתאם למסומן בתשריט, ולשנות בהתאם את תוכנית מתאר הר/253א' ב) קביעת מועד לביצוע התוכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  שטח ללא יעוד מוגדר 18.526 15.43% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
13ב שטח לתכנון בעתיד 11.476
13ג שטח לתכנון בעתיד 6.450
אזור לפיתוח בעתיד 0.600
  שטח חקלאי ומרעה 58.828 49.00% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
12ב קרקע חקלאית 13.333
2019ב קרקע חקלאית 0.100
15ב קרקע חקלאית 9.551
16ב קרקע חקלאית 10.770
190ב קרקע חקלאית 3.337
194ב קרקע חקלאית 21.437
19ב קרקע חקלאית 0.300
  שטח לדרכים 41.507 34.57% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך קיימת 41.507
  אחר 1.200 1.00% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2013ב שטח ציבורי פתוח 0.600
2013ג שטח ציבורי פתוח 0.600
סה"כ 120.061 100% 13 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2013ב שטח ציבורי פתוח 0.600
2013ג שטח ציבורי פתוח 0.600
2000 דרך קיימת 41.507
12ב קרקע חקלאית 13.333
2019ב קרקע חקלאית 0.100
15ב קרקע חקלאית 9.551
16ב קרקע חקלאית 10.770
190ב קרקע חקלאית 3.337
194ב קרקע חקלאית 21.437
19ב קרקע חקלאית 0.300
13ב שטח לתכנון בעתיד 11.476
13ג שטח לתכנון בעתיד 6.450
אזור לפיתוח בעתיד 0.600

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 04.03.93
פרסום לתוקף ברשומות 25.12.94

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6516 40-44
6590 13 , 130
6591 19 , 55
6605 195
6606 58

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/1711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
504-0619346 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 15.05.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.