תוכנית הר/2078 הרצליה

שינוי יעוד בהמשך כביש הואדי

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
המשך כביש הואדי
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
תעשיה ומלאכה
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
הנדסה תכ' תנועה ודרכים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח לתכנון בעתיד לדרך. 2. קביעת הוראות לביצוע הדרך. 3. קביעת אזור לאיחוד וחלוקה מחדש.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 02.03.04 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 17.03.04
פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.05 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6590 106 , 130
6591 19-30 , 36-55
6592 7
6605 194

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/1842 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.94
הר/1711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13
504-0490755 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
504-0649426 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.