תוכנית 504-0649426 הרצליה

הר/מק/2387/א- מיקרוסופט 4004 במדרום לאיזור התעשייה בהרצליה, בין הרחובות לייבובץ ממערב, אלטנוילנד מדרום וכביש החוף ממזרח

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מקומית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
מדרום לאיזור התעשייה בהרצליה, בין הרחובות לייבובץ ממערב, אלטנוילנד מדרום וכביש החוף ממזרח
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה
שטח התוכנית
13.740 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

מטרת התכנית הינה איחוד מגרש 4004 כפי שנקבע בתכנית הר/2030 והר/2030/א' (בתוקף מיום 1.5.13 י.פ 6585) עם תא שטח 100 כפי שנקבע בתכנית 504-0490755 (הר/מק2387 בתוקף מיום 27.11.2017 י.פ. 7628) למגרש תכנוני אחד. התכנית אינה משנה את הוראות התכניות התקפות ומחליפה עדכונים שנערכו בתכנית 504-0490755 על המגרש המאוחד.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 13.740 100.00% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 תעסוקה 13.740 116,499
סה"כ 13.740 100% 1 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 תעסוקה 13.740 116,499

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 02.01.19
פרסום להפקדה בעיתונים 03.01.19 ישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים 04.01.19 העיר צומת הש
פרסום לתוקף ברשומות 17.04.19
פרסום לתוקף בעיתונים 18.04.19 ישראל היום
פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19 צומת השרון-ר

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6591 26-30 , 44-46

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/1711 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
הר/מק/2030/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.