תוכנית הר/מק/2030/א הרצליה

אלוני ים - טבלאת הקצאות ואיזון בדרום מערב העיר. דרומית לאזוה"ת

  כללי

ועדת תכנון
הרצליה
סוג ועדה
מקומית
יישוב
הרצליה
מקום התוכנית
דרום מערב העיר. דרומית לאזוה"ת
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
תעשיה ומסחר(תעסוקה
יזם
פרטי
גוף מתכנן
אדר' יעקב רכטר,אמנון רכטר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

טבלאות הקצאות ואיזון בהתאם לעקרונות האחוד והחלוקה שנקבעו בהוראות התכנית הראשית הר/2030. 1. איחוד וחלוקה של מגרשים, ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע. 2. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים. 3. שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית הר/2030, מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה בתכנית. 4. שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים עליו בניין. 5. שינוי שם ייעוד קרקע מייעוד אזור תעסוקה מיוחד לייעוד תעסוקה, לצורך התאמה לנוהל מבא"ת. 6. שינוי שם ייעוד קרקע מייעוד אזור תעסוקה ותחבורה מיוחד לייעוד תעסוקה ותחבורה, לצורך התאמה לנוהל מבא"ת. 7. שינוי שם ייעוד קרקע מייעוד אזור למת"ת לייעוד שטח לתפעול מסילה, לצורך התאמה לנוהל מבא"ת.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 10.11.11 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 11.12.11
פרסום לתוקף בעיתונים 28.02.13 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 01.05.13

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6590 106 , 130
6591 19-30 , 36-55
6592 124 , 145
6605 194

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
253א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.06.61
הר/1842 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.12.94
הר/1711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.02
הר/2078 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.05
הר/2030 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.05.11
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
504-0490755 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
504-0649426 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.04.19
504-0742650 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.04.23
504-0856054 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.12.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.