מציג 1-10 מתוך 32 תוצאות:
עיר/יישוב מס' תוכנית סטטוס מהות מקום התוכנית
מסעדה 2/מח/מק/3/2006 פרסום לתוקף ברשומות 28/02/07 מסעדה
מסעדה 256-0335794 פרסום ביטול הפקדה 22/08/19 תכנית שינוי יעוד לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בית אריזה פירות אבו גבל ליד כפר מסעדה
מסעדה 256-0628222 פרסום להפקדה בעיתונים 27/09/19 בריכת מים למי שתייה- מסעדה ג/24455
בוקעתה, מג'דל שמס, מסעדה, עג'ר, עין קניא 256-0732628 פרסום הפקדה ברשומות 12/08/19 קביעת הוראות
מסעדה ג/12239 פרסום לתוקף ברשומות 04/02/02 הגדלת אחוזי בניה מסעדה
מסעדה ג/12378 פרסום לתוקף ברשומות 05/02/06 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה מג'דל שמס
מסעדה ג/13301 פרסום לתוקף ברשומות 19/06/06 שינוי יעוד משצ"פ למגורים מסעדה
מסעדה ג/15410 פרסום לתוקף ברשומות 26/02/07 שינוי יעוד לתעשיה מסעדה
מסעדה ג/15951 פרסום לתוקף ברשומות 23/01/08 דרך נביא אליה מסעדה ועין קנית
מסעדה ג/16305 פרסום לתוקף בעיתונים 06/09/09 תחנת שאיבה בשמורת טבע נחל סער מסעדה