תוכנית 101-0082875 ירושלים

תוספת 14 יח"ד ללא שינוי בזכויות בניה ברח' רחמילביץ משה, פסגת זאב ירושלים

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
רח' רחמילביץ משה, פסגת זאב ירושלים
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
יזם
פרטי
גוף מתכנן
יוסי יחיעם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תוספת 14 יחידות דיור חדשות,ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות בתכנית מס' 8150 פסגת זאב.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 22.02.13 כל העיר
פרסום הפקדה ברשומות 17.04.13
אושר לתוקף/ לא פורסם 17.06.13
פרסום לתוקף בעיתונים 05.07.13 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות 29.07.13

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30590 525 , 545-556

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
8150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.09.06
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0396960 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.17
101-0632208 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.08.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.