תוכנית 101-0632208 ירושלים

ניוד שטחי בנייה בין חלקות, חיים דוד הלוי 2- 6 בשכ' פסגת זאב, רח' חיים דוד הלוי 2- 6

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מקומית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
שכ' פסגת זאב, רח' חיים דוד הלוי 2- 6
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
3.234 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

ניוד שטחי בנייה בין חלקה מס' 556 בגוש 30590 לחלקות מס' 555 ו- 554 בגוש 30590 ללא שינוי בסך שטחי הבנייה המאושרים בחלקות אלה, שעפ"י תכניות מס'- 101-082875, 101-0396960 ו- 8150.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 3.234 100.00% 3 2,827 22
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 1.069 1,047 8
2 מגורים א 1.058 1,047 8
3 מגורים א 1.107 733 6
סה"כ 3.234 100% 3 2,827 22

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 1.069 1,047 8
2 מגורים א 1.058 1,047 8
3 מגורים א 1.107 733 6

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 24.11.19
פרסום לתוקף ברשומות 21.07.20
פרסום לתוקף בעיתונים 13.08.20 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 14.08.20 מעריב-מקומונ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30590 525 , 554-556

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מק/5022א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.01.00
8150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.09.06
5166/ב כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10
101-0082875 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.13
101-0396960 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.17

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.