תוכנית 11085 ירושלים

הרחבת שכונת מגורים רמת שלמה ל-1600 יח"ד בדרום מערבית לשכ' רמת שלמה, צפ' לכביש 9 מז' ל-443

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
דרום מערבית לשכ' רמת שלמה, צפ' לכביש 9 מז' ל-443
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
561.448 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
אדר' אלי רכס

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הרחבת שכונת מגורים קיימת ע"י תוספת 1,531 יח"ד, מבני ציבור, מוסדות, שצ"פים ותשתיות.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 98.058 17.47% 29 221,483 1,520
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
23 מגורים ג 2.651 6,735 40
24 מגורים ג 3.273 5,335 27
25 מגורים ג 3.599 12,045 64
26 מגורים ג 4.038 10,471 60
28 מגורים ג 3.628 9,900 80
29 מגורים ג 3.684 8,445 76
30 מגורים ג 4.509 10,423 45
22 מגורים ג 4.025 17,890 56
21 מגורים ג 2.515 5,270 30
17 מגורים ג 3.549 6,170 64
18 מגורים ג 3.466 6,170 64
11 מגורים ג 2.776 4,108 20
12 מגורים ג 4.453 6,320 36
13 מגורים ג 2.342 4,810 40
14 מגורים ג 1.814 3,182 18
15 מגורים ג 1.330 2,132 12
16 מגורים ג 3.746 4,796 46
19 מגורים ג 2.321 5,645 32
20 מגורים ג 2.374 5,505 28
31 מגורים ג 4.979 7,418 70
32 מגורים ג 3.746 8,152 74
5 מגורים ג 4.551 7,590 86
7 מגורים ג 3.966 6,585 64
10 מגורים ג 2.425 4,050 42
9 מגורים ג 2.260 4,050 42
A33 מגורים ג 6.348 19,825 113
B33 מגורים ג 5.732 18,075 103
6 מגורים ד 2.707 5,020 58
8 מגורים ד 1.251 5,366 30
  מוסדות ציבוריים 97.942 17.44% 25
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 מבנים ומוסדות ציבור 3.745
201 מבנים ומוסדות ציבור 5.761
202 מבנים ומוסדות ציבור 1.351
203 מבנים ומוסדות ציבור 1.266
204 מבנים ומוסדות ציבור 9.007
205 מבנים ומוסדות ציבור 1.737
206 מבנים ומוסדות ציבור 1.444
207 מבנים ומוסדות ציבור 8.688
208 מבנים ומוסדות ציבור 7.597
209 מבנים ומוסדות ציבור 7.838
210 מבנים ומוסדות ציבור 7.942
211 מבנים ומוסדות ציבור 4.221
212 מבנים ומוסדות ציבור 3.773
213 מבנים ומוסדות ציבור 1.352
214 מבנים ומוסדות ציבור 6.609
215 מבנים ומוסדות ציבור 0.508
216 מבנים ומוסדות ציבור 1.363
217 מבנים ומוסדות ציבור 1.756
218 מבנים ומוסדות ציבור 1.000
219 מבנים ומוסדות ציבור 11.185
220 מבנים ומוסדות ציבור 1.711
221 מבנים ומוסדות ציבור 1.736
222 מבנים ומוסדות ציבור 0.766
301 מבנים ומוסדות ציבור לדת 3.073
302 מבנים ומוסדות ציבור לדת 2.513
  שטח לדרכים 107.708 19.18% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
601 דרך מוצעת 2.630
602 דרך מוצעת 23.988
603 דרך מוצעת 27.623
604 דרך מוצעת 9.033
605 דרך מוצעת 2.475
54 דרך מוצעת 0.867
55 דרך מוצעת 5.409
125 דרך מוצעת 5.082
104 דרך מוצעת 1.240
17 דרך מאושרת 3.041
19 דרך מאושרת 0.040
700 דרך מאושרת 3.728
701 דרך מאושרת 12.010
702 דרך מאושרת 8.610
703 דרך מאושרת 1.608
705 דרך מאושרת 0.306
7 דרך ו/או טיפול נופי 0.822
650 דרך ו/או טיפול נופי 3.732
651 דרך ו/או טיפול נופי 2.790
652 דרך ו/או טיפול נופי 0.648
653 דרך ו/או טיפול נופי 0.206
654 דרך ו/או טיפול נופי 6.967
655 דרך ו/או טיפול נופי 1.028
2000 דרך ו/או טיפול נופי 0.044
2001 דרך ו/או טיפול נופי 0.099
2002 דרך ו/או טיפול נופי 0.183
16 דרך ו/או טיפול נופי 1.794
  שטחים פתוחים 254.117 45.26% 35
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
407 שטח ציבורי פתוח 1.892
408 שטח ציבורי פתוח 1.671
409 שטח ציבורי פתוח 1.236
410 שטח ציבורי פתוח 10.989
412 שטח ציבורי פתוח 1.255
413 שטח ציבורי פתוח 2.116
414 שטח ציבורי פתוח 0.485
415 שטח ציבורי פתוח 3.792
416 שטח ציבורי פתוח 1.717
417 שטח ציבורי פתוח 5.051
418 שטח ציבורי פתוח 40.200
419 שטח ציבורי פתוח 1.323
420 שטח ציבורי פתוח 0.528
421 שטח ציבורי פתוח 0.803
422 שטח ציבורי פתוח 2.217
423 שטח ציבורי פתוח 0.159
424 שטח ציבורי פתוח 0.353
425 שטח ציבורי פתוח 0.940
426 שטח ציבורי פתוח 5.201
427 שטח ציבורי פתוח 0.791
428 שטח ציבורי פתוח 6.619
429 שטח ציבורי פתוח 1.889
430 שטח ציבורי פתוח 1.757
431 שטח ציבורי פתוח 1.087
432 שטח ציבורי פתוח 0.210
433 שטח ציבורי פתוח 2.140
450 שטח ציבורי פתוח 2.090
400 שטח ציבורי פתוח 0.213
401 שטח ציבורי פתוח 7.048
402 שטח ציבורי פתוח 1.603
403 שטח ציבורי פתוח 0.817
404 שטח ציבורי פתוח 0.421
405 שטח ציבורי פתוח 0.256
451 שטח ציבורי פתוח 40.456
63 שטח ציבורי פתוח 0.127
64 שטח ציבורי פתוח 0.775
67 שטח ציבורי פתוח 0.026
52 שטחים פתוחים 13.304
53 שטחים פתוחים 0.705
450 שטחים פתוחים 52.552
451 שטחים פתוחים 89.569
406 שטחים פתוחים 5.217
  אחר 3.623 0.65% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
500 מתקנים הנדסיים 0.072
501 מתקנים הנדסיים 0.075
502 מתקנים הנדסיים 0.073
503 מתקנים הנדסיים 0.061
504 מתקנים הנדסיים 0.071
505 מתקנים הנדסיים 0.081
506 מתקנים הנדסיים 0.023
800 תחנת תחבורה ציבורית 3.167
סה"כ 561.448 100% 116 221,483 1,520

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
407 שטח ציבורי פתוח 1.892
408 שטח ציבורי פתוח 1.671
409 שטח ציבורי פתוח 1.236
410 שטח ציבורי פתוח 10.989
412 שטח ציבורי פתוח 1.255
413 שטח ציבורי פתוח 2.116
414 שטח ציבורי פתוח 0.485
415 שטח ציבורי פתוח 3.792
416 שטח ציבורי פתוח 1.717
417 שטח ציבורי פתוח 5.051
418 שטח ציבורי פתוח 40.200
419 שטח ציבורי פתוח 1.323
420 שטח ציבורי פתוח 0.528
421 שטח ציבורי פתוח 0.803
422 שטח ציבורי פתוח 2.217
423 שטח ציבורי פתוח 0.159
424 שטח ציבורי פתוח 0.353
425 שטח ציבורי פתוח 0.940
426 שטח ציבורי פתוח 5.201
427 שטח ציבורי פתוח 0.791
428 שטח ציבורי פתוח 6.619
429 שטח ציבורי פתוח 1.889
430 שטח ציבורי פתוח 1.757
431 שטח ציבורי פתוח 1.087
432 שטח ציבורי פתוח 0.210
433 שטח ציבורי פתוח 2.140
450 שטח ציבורי פתוח 2.090
400 שטח ציבורי פתוח 0.213
401 שטח ציבורי פתוח 7.048
402 שטח ציבורי פתוח 1.603
403 שטח ציבורי פתוח 0.817
404 שטח ציבורי פתוח 0.421
405 שטח ציבורי פתוח 0.256
451 שטח ציבורי פתוח 40.456
63 שטח ציבורי פתוח 0.127
64 שטח ציבורי פתוח 0.775
67 שטח ציבורי פתוח 0.026
601 דרך מוצעת 2.630
602 דרך מוצעת 23.988
603 דרך מוצעת 27.623
604 דרך מוצעת 9.033
605 דרך מוצעת 2.475
54 דרך מוצעת 0.867
55 דרך מוצעת 5.409
125 דרך מוצעת 5.082
104 דרך מוצעת 1.240
17 דרך מאושרת 3.041
19 דרך מאושרת 0.040
700 דרך מאושרת 3.728
701 דרך מאושרת 12.010
702 דרך מאושרת 8.610
703 דרך מאושרת 1.608
705 דרך מאושרת 0.306
200 מבנים ומוסדות ציבור 3.745
201 מבנים ומוסדות ציבור 5.761
202 מבנים ומוסדות ציבור 1.351
203 מבנים ומוסדות ציבור 1.266
204 מבנים ומוסדות ציבור 9.007
205 מבנים ומוסדות ציבור 1.737
206 מבנים ומוסדות ציבור 1.444
207 מבנים ומוסדות ציבור 8.688
208 מבנים ומוסדות ציבור 7.597
209 מבנים ומוסדות ציבור 7.838
210 מבנים ומוסדות ציבור 7.942
211 מבנים ומוסדות ציבור 4.221
212 מבנים ומוסדות ציבור 3.773
213 מבנים ומוסדות ציבור 1.352
214 מבנים ומוסדות ציבור 6.609
215 מבנים ומוסדות ציבור 0.508
216 מבנים ומוסדות ציבור 1.363
217 מבנים ומוסדות ציבור 1.756
218 מבנים ומוסדות ציבור 1.000
219 מבנים ומוסדות ציבור 11.185
220 מבנים ומוסדות ציבור 1.711
221 מבנים ומוסדות ציבור 1.736
222 מבנים ומוסדות ציבור 0.766
23 מגורים ג 2.651 6,735 40
24 מגורים ג 3.273 5,335 27
25 מגורים ג 3.599 12,045 64
26 מגורים ג 4.038 10,471 60
28 מגורים ג 3.628 9,900 80
29 מגורים ג 3.684 8,445 76
30 מגורים ג 4.509 10,423 45
22 מגורים ג 4.025 17,890 56
21 מגורים ג 2.515 5,270 30
17 מגורים ג 3.549 6,170 64
18 מגורים ג 3.466 6,170 64
11 מגורים ג 2.776 4,108 20
12 מגורים ג 4.453 6,320 36
13 מגורים ג 2.342 4,810 40
14 מגורים ג 1.814 3,182 18
15 מגורים ג 1.330 2,132 12
16 מגורים ג 3.746 4,796 46
19 מגורים ג 2.321 5,645 32
20 מגורים ג 2.374 5,505 28
31 מגורים ג 4.979 7,418 70
32 מגורים ג 3.746 8,152 74
5 מגורים ג 4.551 7,590 86
7 מגורים ג 3.966 6,585 64
10 מגורים ג 2.425 4,050 42
9 מגורים ג 2.260 4,050 42
A33 מגורים ג 6.348 19,825 113
B33 מגורים ג 5.732 18,075 103
500 מתקנים הנדסיים 0.072
501 מתקנים הנדסיים 0.075
502 מתקנים הנדסיים 0.073
503 מתקנים הנדסיים 0.061
504 מתקנים הנדסיים 0.071
505 מתקנים הנדסיים 0.081
506 מתקנים הנדסיים 0.023
800 תחנת תחבורה ציבורית 3.167
7 דרך ו/או טיפול נופי 0.822
650 דרך ו/או טיפול נופי 3.732
651 דרך ו/או טיפול נופי 2.790
652 דרך ו/או טיפול נופי 0.648
653 דרך ו/או טיפול נופי 0.206
654 דרך ו/או טיפול נופי 6.967
655 דרך ו/או טיפול נופי 1.028
2000 דרך ו/או טיפול נופי 0.044
2001 דרך ו/או טיפול נופי 0.099
2002 דרך ו/או טיפול נופי 0.183
16 דרך ו/או טיפול נופי 1.794
52 שטחים פתוחים 13.304
53 שטחים פתוחים 0.705
450 שטחים פתוחים 52.552
451 שטחים פתוחים 89.569
406 שטחים פתוחים 5.217
6 מגורים ד 2.707 5,020 58
8 מגורים ד 1.251 5,366 30
301 מבנים ומוסדות ציבור לדת 3.073
302 מבנים ומוסדות ציבור לדת 2.513

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 20.12.06 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 09.03.10 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים 02.09.11 כל העיר
פרסום הפקדה ברשומות 26.09.11
אושר לתוקף/ לא פורסם 17.12.12
החלטת אישור 17.12.12 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים 30.10.13 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 11.11.13

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30544 87
30546 38 , 64
30561 38 , 56
30562 77 , 106-110
30564 115-117 , 136-143
30565 66 , 79
30566 71 , 75
30616 176-207 , 905
31270 20 , 24
31351 19 , 20-23

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
1973ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.04.91
5022 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 22.03.96
מק/7776 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.01.00
7776/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.04
5166/ב כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
101-0233296 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.07.15
101-0186346 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.09.15
101-0353276 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.10.20
101-0510263 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.01.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.