תוכנית 420/1/7/5 מעלה אדומים

קביעת שטח למבנה ציבור במעלה אדומים. אדמות הכפר אל ח'ן אל אחמר

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מעלה אדומים
מקום התוכנית
מעלה אדומים. אדמות הכפר אל ח'ן אל אחמר
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מוסדות ציבוריים
שטח התוכנית
131.050 דונם
יזם
עיריה
גוף מתכנן
עיריה

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת שטח למבני ציבור.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מוסדות ציבוריים 126.550 96.57% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מבנים ומוסדות ציבור 126.550
  אחר 4.500 3.43% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מאושרת 4.500
סה"כ 131.050 100% 2 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מאושרת 4.500
1 מבנים ומוסדות ציבור 126.550

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21/11/01

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25/11/84
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/1/7/30 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.