תוכנית 420/1/7/30 מעלה אדומים

שינוי יעודי קרקע. במזרחית לשכונת 07 דרום. אדמות אל ח'אן, אבו דיס

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מעלה אדומים
מקום התוכנית
מזרחית לשכונת 07 דרום. אדמות אל ח'אן, אבו דיס
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
89.855 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
א. וילנברג גלעדי

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי יעוד מאזור בינוי עירוני ואזור מיוחד עפ"י תכנית מתאר 420 לשטח לטיפוח נופי ודרך מוצעת. 2. שינוי יעוד שטח להתארגנות לוגיסטית עפ"י תכנית מפורטת מס' 420/1/7 לשטח נוף פתוח ודרך מוצעת. 3. שינוי יעוד משטח לעבודות עפר עפ"י תכנית מפורטת מס' 420/1/17 לאזור מגורים ג', דרך מוצעת, שטח נוף פתוח ושצ"פ. 4. קביעת הוראות בינוי וקווי בנייןץ 5. קביעת תוואי דרכים חדשות, מיקומן ורוחבן. 6. קביעת הוראות בניה לגשר. 7. קביעת הוראות פיתוח השטחים הציבוריים. 8. קביעת הוראות פיתוח בשטח לשיקום נופי. 9. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 10.קביעת הוראות לניקוז ותשתיות.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 5.622 6.26% 4 4,600 46
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
120 מגורים ג 1.429 1,200 12
121 מגורים ג 1.453 1,200 12
122 מגורים ג 1.371 1,200 12
123 מגורים ג 1.369 1,000 10
  שטח לדרכים 68.737 76.50% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 8.299
2001 דרך מאושרת 6.370
900 דרך ו/או טיפול נופי 54.068
  שטחים פתוחים 6.879 7.66% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 1.592
801 שטחים פתוחים 2.668
802 שטחים פתוחים 0.431
804 שטחים פתוחים 1.860
805 שטחים פתוחים 0.328
  אחר 8.617 9.59% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
527/1 שטח מיוחד 8.617
סה"כ 89.855 100% 13 4,600 46

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח ציבורי פתוח 1.592
2000 דרך מוצעת 8.299
2001 דרך מאושרת 6.370
120 מגורים ג 1.429 1,200 12
121 מגורים ג 1.453 1,200 12
122 מגורים ג 1.371 1,200 12
123 מגורים ג 1.369 1,000 10
527/1 שטח מיוחד 8.617
900 דרך ו/או טיפול נופי 54.068
801 שטחים פתוחים 2.668
802 שטחים פתוחים 0.431
804 שטחים פתוחים 1.860
805 שטחים פתוחים 0.328

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16.03.16

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25.11.84
420/1/17 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15.11.95
420/1/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09.12.98
420/1/7/5 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21.11.01
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/12 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19.11.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.