תוכנית 420/12 מעלה אדומים

תכנית מפורטת מס' 420/12, במרחב התכנון של מעלה בהתכנית חלה על כל אזורי המגורים הכלולים בתחום התכנון של מעלה אדומים והמפורטות בנספח א'.

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
ועדה מיוחדת
יישוב
מעלה אדומים
מקום התוכנית
התכנית חלה על כל אזורי המגורים הכלולים בתחום התכנון של מעלה אדומים והמפורטות בנספח א'.
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א. הרחבה של עד 10% בזכויות הבנייה באיזורי המגורים הכלולים בתחום תכניות המצויינות במסגרת נספח א' בתכנית זו. ב. ביטול סעיף 7 בתכנית מפורטת מס' 420/10. ג. שינוי קו בניין וגובה בנייה מירבי בהתאם לתנאים המפורטים בתכנית זו.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/01/19 זמן מעלה- מע
פרסום להפקדה בעיתונים 04/02/19 מעריב
פרסום להפקדה בעיתונים 02/07/20 מעריב
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14/10/20
פרסום לתוקף בעיתונים 17/11/20 מעריב
פרסום לתוקף בעיתונים 19/11/20 זמן מעלה-מעל

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/1/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27/01/88
420/1/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 02/08/89
420/1/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 02/08/89
420/1/8 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05/09/90
420/1/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 04/07/91
ה/420/1/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27/05/98
420/1/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/12/98
420/1/7/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27/01/99
420/1/16/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06/10/99
420/1/7/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/11/04
420/1/16/4/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17/04/13
420/1/7/30 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.