תוכנית 420/1/7 מעלה אדומים

קביעת ייעודי קרקע. באתר 07

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מעלה אדומים
מקום התוכנית
אתר 07
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
806.090 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
ר. להב-ט. ריג, אדריכלים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. קביעת ייעודי קרקע למגורים, בנייני ציבור, אזורי מסחר, שטחים פתוחים ציבוריים, שטחים למתקנים הנדסיים, דרכים. 2. קביעת הוראות לגבי הבינוי בשטח התכנית ולגבי צורת הטיפול בשטחים הפתוחים, בהתאם לתשריט ולנספחים ובכלל זה: א. קביעת אופי המבנים, שטחי בניה מרביים, מספר קומות מירבי, קווי בניין, תכסית, מספר יחידות דיור מירבי. ב. טיפול בשטחים ציבוריים פתוחים כגון: גנים שכונתיים, טיילת, תוואי קרונית, מעברים להולכי רגל, שדרות, פארק שכונתי, פארק אקסטנסיבי. ג. קביעת הוראות לניקוז ותשתיות. ד. קביעת תוואי דרכים חדשות - מיקומן ורוחבן. ה. קביעת תנאים למתן היתר בניה. 3. ביטול תכנית מפורטת מסק 420/1/1/12.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 219.399 27.22% 129 169,129 1,692
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
א1 מגורים א 0.452 200 1
א10 מגורים א 0.417 200 1
א11 מגורים א 0.353 200 1
א12 מגורים א 0.342 200 1
א13 מגורים א 0.347 200 1
א14 מגורים א 0.284 200 1
א15 מגורים א 0.305 200 1
א16 מגורים א 0.321 200 1
א17 מגורים א 0.371 200 1
א18 מגורים א 0.379 200 1
א19 מגורים א 0.369 200 1
א2 מגורים א 0.391 200 1
א20 מגורים א 0.329 200 1
א21 מגורים א 0.324 200 1
א22 מגורים א 0.376 200 1
א3 מגורים א 0.392 200 1
א4 מגורים א 0.394 200 1
א5 מגורים א 0.399 200 1
א6 מגורים א 0.409 200 1
א7 מגורים א 0.383 200 1
א8 מגורים א 0.396 200 1
א9 מגורים א 0.395 200 1
ב1 מגורים א 0.438 200 1
ב10 מגורים א 0.373 200 1
ב11 מגורים א 0.351 200 1
ב12 מגורים א 0.340 200 1
ב13 מגורים א 0.339 200 1
ב14 מגורים א 0.426 200 1
ב15 מגורים א 0.313 200 1
ב16 מגורים א 0.337 200 1
ב17 מגורים א 0.385 200 1
ב18 מגורים א 0.415 200 1
ב19 מגורים א 0.336 200 1
ב2 מגורים א 0.392 200 1
ב20 מגורים א 0.328 200 1
ב21 מגורים א 0.343 200 1
ב22 מגורים א 0.414 200 1
ב3 מגורים א 0.393 200 1
ב4 מגורים א 0.395 200 1
ב5 מגורים א 0.397 200 1
ב6 מגורים א 0.409 200 1
ב7 מגורים א 0.384 200 1
ב8 מגורים א 0.396 200 1
ב9 מגורים א 0.396 200 1
319 מגורים ג 3.510 2,790 30
320 מגורים ג 3.105 2,790 30
321 מגורים ג 1.528 1,116 12
326 מגורים ג 3.444 1,953 21
327 מגורים ג 7.062 5,208 56
328 מגורים ג 7.134 5,208 56
329 מגורים ג 3.281 2,511 27
330 מגורים ג 8.038 5,208 56
201 מגורים ב 1.359 1,200 12
202 מגורים ב 1.200 1,200 12
203 מגורים ב 1.200 1,200 12
204 מגורים ב 1.200 1,200 12
205 מגורים ב 1.200 1,200 12
206 מגורים ב 1.200 1,200 12
207 מגורים ב 1.262 1,000 10
208 מגורים ב 1.295 1,000 10
209 מגורים ב 1.315 1,000 10
210 מגורים ב 1.320 1,000 10
212 מגורים ב 1.670 1,200 12
213 מגורים ב 2.016 1,200 12
214 מגורים ב 15.923 10,538 81
216 מגורים ב 2.783 2,000 20
217 מגורים ב 2.577 2,000 20
218 מגורים ב 1.531 800 8
231 מגורים ב 1.415 1,000 10
232 מגורים ב 1.463 1,000 10
233 מגורים ב 1.653 1,000 10
234 מגורים ב 1.947 1,000 10
235 מגורים ב 1.768 1,000 10
236 מגורים ב 1.660 1,000 10
237 מגורים ב 1.574 1,000 10
238 מגורים ב 1.599 1,000 10
239 מגורים ב 1.688 1,000 10
240 מגורים ב 1.772 1,000 10
241 מגורים ב 1.638 1,000 10
242 מגורים ב 1.405 800 8
243 מגורים ב 1.519 1,000 10
244 מגורים ב 1.494 1,000 10
245 מגורים ב 1.586 1,000 10
246 מגורים ב 2.081 800 8
247 מגורים ב 2.076 1,000 10
248 מגורים ב 2.215 1,000 10
249 מגורים ב 2.371 1,200 12
250 מגורים ב 2.251 1,200 12
251 מגורים ב 2.166 1,200 12
252 מגורים ב 2.399 1,200 12
253 מגורים ב 1.612 1,000 10
254 מגורים ב 1.697 1,000 10
255 מגורים ב 1.568 1,000 10
256 מגורים ב 1.840 1,000 10
257 מגורים ב 1.779 1,000 10
258 מגורים ב 1.652 1,000 10
259 מגורים ב 1.819 800 8
260 מגורים ב 1.819 1,000 10
261 מגורים ב 1.909 1,000 10
262 מגורים ב 1.826 1,000 10
263 מגורים ב 2.313 1,200 12
264 מגורים ב 2.903 1,400 14
265 מגורים ב 2.639 1,200 12
266 מגורים ב 2.263 1,200 12
267 מגורים ב 2.481 1,200 12
268 מגורים ב 1.395 1,200 12
332 מגורים ד 2.790 2,790 30
334 מגורים ד 1.395 1,395 15
301 מגורים ד 2.680 1,860 20
302 מגורים ד 4.730 3,720 40
303 מגורים ד 2.619 2,976 32
304 מגורים ד 4.371 4,371 47
305 מגורים ד 4.371 4,371 47
306 מגורים ד 2.633 1,860 20
307 מגורים ד 2.328 1,860 20
317 מגורים ד 1.802 1,488 16
308 מגורים ה 1.959 2,976 32
309 מגורים ה 2.144 2,976 32
310 מגורים ה 2.268 2,976 32
311 מגורים ה 1.993 2,976 32
312 מגורים ה 2.033 2,976 32
313 מגורים ה 2.020 3,348 36
314 מגורים ה 2.409 3,162 34
315 מגורים ה 2.039 3,162 34
316 מגורים ה 1.868 3,348 36
322 מגורים ה 1.638 2,604 28
323 מגורים ה 1.991 2,604 28
324 מגורים ה 1.936 2,604 28
325 מגורים ה 1.546 2,604 28
  מסחר ומשרדים 6.685 0.83% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
422 מסחר 2.421 2,000
423 מסחר 3.633 1,200
411 מסחר 0.631 200
  מוסדות ציבוריים 129.349 16.05% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 מבנים ומוסדות ציבור 1.111
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.509
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.304
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.598
407 מבנים ומוסדות ציבור 1.129
409 מבנים ומוסדות ציבור 1.781
410 מבנים ומוסדות ציבור 10.169
412 מבנים ומוסדות ציבור 1.892
413 מבנים ומוסדות ציבור 0.808
414 מבנים ומוסדות ציבור 1.185
415 מבנים ומוסדות ציבור 11.958
417 מבנים ומוסדות ציבור 9.494
418 מבנים ומוסדות ציבור 28.482
419 מבנים ומוסדות ציבור 0.990
420 מבנים ומוסדות ציבור 1.655
421 מבנים ומוסדות ציבור 29.295
1 מבנים ומוסדות ציבור 22.735
426 מבנים ומוסדות ציבור 0.947
430 מבנים ומוסדות ציבור 1.307
  שטח לדרכים 166.126 20.61% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 דרך מוצעת 2.294
702 דרך מוצעת 1.444
705 דרך מוצעת 6.351
706 דרך מוצעת 4.264
707 דרך מוצעת 143.003
708 דרך מוצעת 1.827
4 דרך מאושרת 4.453
8 חניה ציבורית 2.490
  שטחים פתוחים 267.355 33.17% 40
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
645 שטח ציבורי פתוח 0.133
646 שטח ציבורי פתוח 0.242
647 שטח ציבורי פתוח 0.689
648 שטח ציבורי פתוח 0.094
649 שטח ציבורי פתוח 0.249
650 שטח ציבורי פתוח 0.690
5 שטח ציבורי פתוח 3.303
602 שטח ציבורי פתוח 2.987
604 שטח ציבורי פתוח 0.672
607 שטח ציבורי פתוח 3.797
608 שטח ציבורי פתוח 1.611
609 שטח ציבורי פתוח 1.128
610 שטח ציבורי פתוח 0.387
611 שטח ציבורי פתוח 2.661
612 שטח ציבורי פתוח 2.015
613 שטח ציבורי פתוח 2.342
614 שטח ציבורי פתוח 3.799
616 שטח ציבורי פתוח 0.436
617 שטח ציבורי פתוח 1.649
618 שטח ציבורי פתוח 4.084
619 שטח ציבורי פתוח 5.260
620 שטח ציבורי פתוח 0.543
621 שטח ציבורי פתוח 0.218
622 שטח ציבורי פתוח 29.452
623 שטח ציבורי פתוח 0.223
624 שטח ציבורי פתוח 4.385
625 שטח ציבורי פתוח 4.263
626 שטח ציבורי פתוח 3.119
627 שטח ציבורי פתוח 0.894
628 שטח ציבורי פתוח 4.053
630 שטח ציבורי פתוח 2.141
631 שטח ציבורי פתוח 5.192
634 שטח ציבורי פתוח 3.769
635 שטח ציבורי פתוח 3.540
636 שטח ציבורי פתוח 0.297
639 שטח ציבורי פתוח 3.814
641 שטח ציבורי פתוח 0.325
642 שטח ציבורי פתוח 23.712
643 אזור שמורות נוף 91.050
644 אזור שמורות נוף 48.137
  אחר 17.176 2.13% 24
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
501 מתקנים הנדסיים 1.243
507 מתקנים הנדסיים 0.094
508 מתקנים הנדסיים 0.110
509 מתקנים הנדסיים 0.174
510 מתקנים הנדסיים 0.206
511 מתקנים הנדסיים 0.121
512 מתקנים הנדסיים 0.084
513 מתקנים הנדסיים 0.094
514 מתקנים הנדסיים 0.085
516 מתקנים הנדסיים 0.082
517 מתקנים הנדסיים 0.095
518 מתקנים הנדסיים 0.083
519 מתקנים הנדסיים 0.082
520 מתקנים הנדסיים 0.124
521 מתקנים הנדסיים 0.184
522 מתקנים הנדסיים 0.157
523 מתקנים הנדסיים 0.132
524 מתקנים הנדסיים 0.128
525 מתקנים הנדסיים 0.098
526 מתקנים הנדסיים 0.106
2 מתקנים הנדסיים 0.130
425 תחנת תדלוק 1.529
424 תחנת תחבורה ציבורית 1.749
527 שטח מיוחד 10.286
סה"כ 806.090 100% 223 169,129 1,692

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
א1 מגורים א 0.452 200 1
א10 מגורים א 0.417 200 1
א11 מגורים א 0.353 200 1
א12 מגורים א 0.342 200 1
א13 מגורים א 0.347 200 1
א14 מגורים א 0.284 200 1
א15 מגורים א 0.305 200 1
א16 מגורים א 0.321 200 1
א17 מגורים א 0.371 200 1
א18 מגורים א 0.379 200 1
א19 מגורים א 0.369 200 1
א2 מגורים א 0.391 200 1
א20 מגורים א 0.329 200 1
א21 מגורים א 0.324 200 1
א22 מגורים א 0.376 200 1
א3 מגורים א 0.392 200 1
א4 מגורים א 0.394 200 1
א5 מגורים א 0.399 200 1
א6 מגורים א 0.409 200 1
א7 מגורים א 0.383 200 1
א8 מגורים א 0.396 200 1
א9 מגורים א 0.395 200 1
ב1 מגורים א 0.438 200 1
ב10 מגורים א 0.373 200 1
ב11 מגורים א 0.351 200 1
ב12 מגורים א 0.340 200 1
ב13 מגורים א 0.339 200 1
ב14 מגורים א 0.426 200 1
ב15 מגורים א 0.313 200 1
ב16 מגורים א 0.337 200 1
ב17 מגורים א 0.385 200 1
ב18 מגורים א 0.415 200 1
ב19 מגורים א 0.336 200 1
ב2 מגורים א 0.392 200 1
ב20 מגורים א 0.328 200 1
ב21 מגורים א 0.343 200 1
ב22 מגורים א 0.414 200 1
ב3 מגורים א 0.393 200 1
ב4 מגורים א 0.395 200 1
ב5 מגורים א 0.397 200 1
ב6 מגורים א 0.409 200 1
ב7 מגורים א 0.384 200 1
ב8 מגורים א 0.396 200 1
ב9 מגורים א 0.396 200 1
645 שטח ציבורי פתוח 0.133
646 שטח ציבורי פתוח 0.242
647 שטח ציבורי פתוח 0.689
648 שטח ציבורי פתוח 0.094
649 שטח ציבורי פתוח 0.249
650 שטח ציבורי פתוח 0.690
5 שטח ציבורי פתוח 3.303
602 שטח ציבורי פתוח 2.987
604 שטח ציבורי פתוח 0.672
607 שטח ציבורי פתוח 3.797
608 שטח ציבורי פתוח 1.611
609 שטח ציבורי פתוח 1.128
610 שטח ציבורי פתוח 0.387
611 שטח ציבורי פתוח 2.661
612 שטח ציבורי פתוח 2.015
613 שטח ציבורי פתוח 2.342
614 שטח ציבורי פתוח 3.799
616 שטח ציבורי פתוח 0.436
617 שטח ציבורי פתוח 1.649
618 שטח ציבורי פתוח 4.084
619 שטח ציבורי פתוח 5.260
620 שטח ציבורי פתוח 0.543
621 שטח ציבורי פתוח 0.218
622 שטח ציבורי פתוח 29.452
623 שטח ציבורי פתוח 0.223
624 שטח ציבורי פתוח 4.385
625 שטח ציבורי פתוח 4.263
626 שטח ציבורי פתוח 3.119
627 שטח ציבורי פתוח 0.894
628 שטח ציבורי פתוח 4.053
630 שטח ציבורי פתוח 2.141
631 שטח ציבורי פתוח 5.192
634 שטח ציבורי פתוח 3.769
635 שטח ציבורי פתוח 3.540
636 שטח ציבורי פתוח 0.297
639 שטח ציבורי פתוח 3.814
641 שטח ציבורי פתוח 0.325
642 שטח ציבורי פתוח 23.712
701 דרך מוצעת 2.294
702 דרך מוצעת 1.444
705 דרך מוצעת 6.351
706 דרך מוצעת 4.264
707 דרך מוצעת 143.003
708 דרך מוצעת 1.827
4 דרך מאושרת 4.453
401 מבנים ומוסדות ציבור 1.111
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.509
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.304
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.598
407 מבנים ומוסדות ציבור 1.129
409 מבנים ומוסדות ציבור 1.781
410 מבנים ומוסדות ציבור 10.169
412 מבנים ומוסדות ציבור 1.892
413 מבנים ומוסדות ציבור 0.808
414 מבנים ומוסדות ציבור 1.185
415 מבנים ומוסדות ציבור 11.958
417 מבנים ומוסדות ציבור 9.494
418 מבנים ומוסדות ציבור 28.482
419 מבנים ומוסדות ציבור 0.990
420 מבנים ומוסדות ציבור 1.655
421 מבנים ומוסדות ציבור 29.295
1 מבנים ומוסדות ציבור 22.735
426 מבנים ומוסדות ציבור 0.947
430 מבנים ומוסדות ציבור 1.307
422 מסחר 2.421 2,000
423 מסחר 3.633 1,200
411 מסחר 0.631 200
8 חניה ציבורית 2.490
319 מגורים ג 3.510 2,790 30
320 מגורים ג 3.105 2,790 30
321 מגורים ג 1.528 1,116 12
326 מגורים ג 3.444 1,953 21
327 מגורים ג 7.062 5,208 56
328 מגורים ג 7.134 5,208 56
329 מגורים ג 3.281 2,511 27
330 מגורים ג 8.038 5,208 56
201 מגורים ב 1.359 1,200 12
202 מגורים ב 1.200 1,200 12
203 מגורים ב 1.200 1,200 12
204 מגורים ב 1.200 1,200 12
205 מגורים ב 1.200 1,200 12
206 מגורים ב 1.200 1,200 12
207 מגורים ב 1.262 1,000 10
208 מגורים ב 1.295 1,000 10
209 מגורים ב 1.315 1,000 10
210 מגורים ב 1.320 1,000 10
212 מגורים ב 1.670 1,200 12
213 מגורים ב 2.016 1,200 12
214 מגורים ב 15.923 10,538 81
216 מגורים ב 2.783 2,000 20
217 מגורים ב 2.577 2,000 20
218 מגורים ב 1.531 800 8
231 מגורים ב 1.415 1,000 10
232 מגורים ב 1.463 1,000 10
233 מגורים ב 1.653 1,000 10
234 מגורים ב 1.947 1,000 10
235 מגורים ב 1.768 1,000 10
236 מגורים ב 1.660 1,000 10
237 מגורים ב 1.574 1,000 10
238 מגורים ב 1.599 1,000 10
239 מגורים ב 1.688 1,000 10
240 מגורים ב 1.772 1,000 10
241 מגורים ב 1.638 1,000 10
242 מגורים ב 1.405 800 8
243 מגורים ב 1.519 1,000 10
244 מגורים ב 1.494 1,000 10
245 מגורים ב 1.586 1,000 10
246 מגורים ב 2.081 800 8
247 מגורים ב 2.076 1,000 10
248 מגורים ב 2.215 1,000 10
249 מגורים ב 2.371 1,200 12
250 מגורים ב 2.251 1,200 12
251 מגורים ב 2.166 1,200 12
252 מגורים ב 2.399 1,200 12
253 מגורים ב 1.612 1,000 10
254 מגורים ב 1.697 1,000 10
255 מגורים ב 1.568 1,000 10
256 מגורים ב 1.840 1,000 10
257 מגורים ב 1.779 1,000 10
258 מגורים ב 1.652 1,000 10
259 מגורים ב 1.819 800 8
260 מגורים ב 1.819 1,000 10
261 מגורים ב 1.909 1,000 10
262 מגורים ב 1.826 1,000 10
263 מגורים ב 2.313 1,200 12
264 מגורים ב 2.903 1,400 14
265 מגורים ב 2.639 1,200 12
266 מגורים ב 2.263 1,200 12
267 מגורים ב 2.481 1,200 12
268 מגורים ב 1.395 1,200 12
501 מתקנים הנדסיים 1.243
507 מתקנים הנדסיים 0.094
508 מתקנים הנדסיים 0.110
509 מתקנים הנדסיים 0.174
510 מתקנים הנדסיים 0.206
511 מתקנים הנדסיים 0.121
512 מתקנים הנדסיים 0.084
513 מתקנים הנדסיים 0.094
514 מתקנים הנדסיים 0.085
516 מתקנים הנדסיים 0.082
517 מתקנים הנדסיים 0.095
518 מתקנים הנדסיים 0.083
519 מתקנים הנדסיים 0.082
520 מתקנים הנדסיים 0.124
521 מתקנים הנדסיים 0.184
522 מתקנים הנדסיים 0.157
523 מתקנים הנדסיים 0.132
524 מתקנים הנדסיים 0.128
525 מתקנים הנדסיים 0.098
526 מתקנים הנדסיים 0.106
2 מתקנים הנדסיים 0.130
425 תחנת תדלוק 1.529
424 תחנת תחבורה ציבורית 1.749
527 שטח מיוחד 10.286
643 אזור שמורות נוף 91.050
644 אזור שמורות נוף 48.137
332 מגורים ד 2.790 2,790 30
334 מגורים ד 1.395 1,395 15
301 מגורים ד 2.680 1,860 20
302 מגורים ד 4.730 3,720 40
303 מגורים ד 2.619 2,976 32
304 מגורים ד 4.371 4,371 47
305 מגורים ד 4.371 4,371 47
306 מגורים ד 2.633 1,860 20
307 מגורים ד 2.328 1,860 20
317 מגורים ד 1.802 1,488 16
308 מגורים ה 1.959 2,976 32
309 מגורים ה 2.144 2,976 32
310 מגורים ה 2.268 2,976 32
311 מגורים ה 1.993 2,976 32
312 מגורים ה 2.033 2,976 32
313 מגורים ה 2.020 3,348 36
314 מגורים ה 2.409 3,162 34
315 מגורים ה 2.039 3,162 34
316 מגורים ה 1.868 3,348 36
322 מגורים ה 1.638 2,604 28
323 מגורים ה 1.991 2,604 28
324 מגורים ה 1.936 2,604 28
325 מגורים ה 1.546 2,604 28

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/12/98

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25/11/84
420/1/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 02/08/89
420/1/17 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15/11/95
420/1/1/12 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 12/11/97
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/1/7/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 04/04/01
420/1/7/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 08/05/02
420/1/7/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/07/02
420/1/7/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/11/04
420/1/7/15 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/11/05
420/1/7/14 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14/12/05
420/1/7/12 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 22/03/06
420/1/7/19 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06/09/06
420/1/7/22 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06/09/06
420/1/7/10 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10/10/07
420/1/7/21 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26/12/07
420/1/7/24 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28/05/08
420/1/7/26 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/08/08
420/1/7/28 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10/12/08
420/1/7/17 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 18/03/09
420/1/7/27 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 10/02/10
420/1/7/29 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/03/10
420/1/7/34 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28/04/10
420/1/7/33 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28/04/10
420/1/7/36 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/04/11
420/1/7/35 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 01/06/11
420/1/7/11 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31/08/11
420/1/7/37 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07/12/11
420/1/7/39 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07/03/12
420/1/7/40 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11/07/12
420/1/7/41 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30/01/13
420/1/7/42 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17/04/13
420/1/7/21/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17/04/13
420/1/7/19/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 08/05/13
420/1/7/43 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/07/13
420/1/7/49 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11/09/13
420/1/7/47 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11/12/13
420/1/7/21/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/04/14
420/1/7/14/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05/11/14
420/1/7/24/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 04/03/15
420/1/7/26/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 22/07/15
420/1/7/38 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 19/08/15
420/1/7/53 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/09/15
420/1/7/55 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21/10/15
420/1/7/19/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/16
420/1/7/30 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/16
420/1/7/52 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31/08/16
420/1/7/14/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 29/11/17
420/12 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 19/11/20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.