תוכנית 420/1/17 מעלה אדומים

כביש מחבר העיר מעלה אדומים לאזו"ת מישור רותם במעלה אדומים. אדמות אל חן אל אחמר, אבו דיס, אל עזרייה

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מעלה אדומים
מקום התוכנית
מעלה אדומים. אדמות אל חן אל אחמר, אבו דיס, אל עזרייה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
שטח לדרכים
שטח התוכנית
238.511 דונם
יזם
עיריה
גוף מתכנן
חלו"א-חב' למדידות והנדס

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. ליצור רצף תנועה בכביש מס' 11 בין העיר מעלה אדומים ואזור התעשיה. 2. ליעד השטחים הצבועים באדום לדרך וסלילת כביש. 3. ליעד השטחים בגבול התכנית לבצוע עבודות החפירה, המילוי, הקמת הקירות התומכים, הגדרות, התעלות, הגשרים, הגשרונים וכן הצבת והקמת כל מתקני הדרך כפי שייקבעו בתכנית. 4. להגדיר ולפרט הסדרי התנועה של הדרכים בשטח התכנית. 5. שינוי תוואי ורוחב של רצועות הדרך וכן קווי הבנין לשטחים שבגבולן.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  שטח לדרכים 238.511 100.00% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 דרך מוצעת 102.260
2006 דרך מאושרת 0.375
2007 דרך מאושרת 1.273
2000 דרך או כביש או חנייה 10.673
2001 דרך או כביש או חנייה 5.457
2002 דרך או כביש או חנייה 67.505
2003 דרך או כביש או חנייה 41.904
2004 דרך או כביש או חנייה 9.064
סה"כ 238.511 100% 8 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2005 דרך מוצעת 102.260
2006 דרך מאושרת 0.375
2007 דרך מאושרת 1.273
2000 דרך או כביש או חנייה 10.673
2001 דרך או כביש או חנייה 5.457
2002 דרך או כביש או חנייה 67.505
2003 דרך או כביש או חנייה 41.904
2004 דרך או כביש או חנייה 9.064

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15/11/95

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25/11/84
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/1/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/12/98
420/1/7/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27/01/99
420/1/7/30 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.