תוכנית 420 מעלה אדומים

מתאר כללי במעלה אדומים

  כללי

ועדת תכנון
מעלה אדומים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מעלה אדומים
סיווג התוכנית
מתאר מקומית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח

  מטרת התוכנית

ללא מידע

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 25/11/84

  גושים וחלקות

גוש חלקה

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
420/1/4 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 02/08/89
א/420/1/6 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/06/90
420/1/10 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05/09/90
ב/420/1/1 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17/10/90
420/1/12 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20/03/91
420/1/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 04/07/91
420/1/6/6 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17/03/93
420/1/16 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 08/09/93
420/1/13 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24/11/93
420/2/1/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05/01/94
420/1/11 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28/12/94
420/1/20 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23/08/95
420/1/17 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 15/11/95
420/2/4 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20/03/96
144/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 11/09/96
420/1/1/12 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 12/11/97
ה/420/1/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27/05/98
420/1/13/2 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 24/06/98
420/1/3/9 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05/08/98
420/1/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/12/98
420/1/7/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 27/01/99
420/3/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26/05/99
420/1/16/13 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 07/07/99
420/1/6/12 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 20/09/00
420/1/7/4 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 04/04/01
420/1/7/5 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21/11/01
420/1/7/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 21/11/01
420/1/7/9 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 28/07/04
420/1/1/8/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/11/04
420/1/6/12/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/11/04
420/1/4/25 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/11/04
420/1/7/2 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/11/04
420/1/16/36 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/04/05
420/1/14 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/04/05
420/4/9 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 14/12/05
420/1/7/16 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 22/03/06
420/1/11/6 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 06/09/06
420/3/3 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/12/06
420/2/4/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 26/12/07
420/1/6/20 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 09/04/08
420/1/16/32/1 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/07/08
420/1/6/17 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/07/08
420/2/3/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 23/02/11
420/1/11/7 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/11
420/1/7/31 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 13/04/11
420/1/7/11 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 31/08/11
420/1/7/41 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30/01/13
420/1/16/4/1 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 17/04/13
420/1/6/13/1 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 03/07/13
420/1/7/30 שינוי אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 16/03/16
420/1/1/43 כפופה אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 30/01/17
420/2/4/8 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 13/02/18
420/1/1/44 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 06/06/18
420/11 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 13/08/18
420/1/4/42 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27/09/18
420/1/7/58 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 15/10/18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.