כללי
עיר/יישוב
ראשון לציון
ועדת תכנון
ראשון לציון
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
אחראי
רכבת ישראל
גוף מתכנן
ינון - תכנון יעוץ מחקר
ייעוד עיקרי
שטח לדרכים
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון
שטח התוכנית
616.06 דונם
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 31/03/05 הצופה
פרסום הפקדה ברשומות 18/05/05
פרסום לתוקף בעיתונים 06/04/07 זמן ראשל"צ
פרסום לתוקף ברשומות 30/04/07
  מטרת התוכנית
1. לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בראשון לציון מתוואי איילון דרום ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם. 2. לקבוע את רוחב רצועת מסילת הברזל. 3. לשנות ייעודי קרקע לשטח למסילת ברזל, לתחנות איסוף נוסעים ולהורדתם מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית. 4. לקבוע הוראות לקווי בנין. 5. לאפשר התווית דרכי/שבילי שירות. 6. לייעד שטחים להסדרת ניקוז, לטיפול נופי ולפתרונות אקוסטיים. 7. לקבועת הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת כולל אמצעי הזנה (תחנות השנאה), מערכת מגע עילי, מתקני שו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות
  קבצים

תקנון 

תשריט 

ממ"ג 

  גושים וחלקות
גוש חלקה
3630 30 , 54 , 55 , 73 , 150
3631 12-14 , 18-21 , 89 , 155
3632 1 , 64 , 65 , 165 , 166
3923 1-3 , 4 , 5 , 12 , 15 , 18 , 24 , 25 , 28 , 29 , 31 , 33 , 34-36 , 96 , 98 , 102 , 105 , 377-379 , 385 , 388 , 389 , 414-417 , 425 , 427 , 429 , 431 , 433 , 435 , 437 , 439 , 441 , 443 , 445 , 446
3924 62 , 69 , 85 , 93-99 , 140
3925 2 , 466
3946 10 , 12 , 14 , 19 , 21 , 94 , 95 , 146 , 196 , 212 , 221 , 222 , 229 , 241 , 242 , 249 , 257-259 , 262 , 264-267 , 269-276 , 277 , 278 , 280 , 307 , 311 , 316 , 357 , 358 , 362 , 367-371 , 373-375 , 377 , 404-408 , 414 , 415 , 420 , 421 , 428 , 429 , 432-439 , 441 , 451 , 468 , 469 , 471-474 , 478
3947 39 , 50 , 82 , 98 , 100-102
5035 10 , 38 , 40
5095 88 , 98
5116 2 , 33 , 34 , 38-43 , 68 , 70 , 71 , 76 , 87-91
5117 98 , 105
5182 30 , 31 , 37 , 43 , 59 , 64-66
5387 2-4 , 18 , 22 , 23 , 26 , 27 , 46 , 98 , 99
  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/במ/3/12/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/02/92
רצ/1/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16/01/94
רצ/במ/58/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/11/93
רצ/2/4/12/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/03/95
רצ/במ/2/43/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28/04/94
רצ/2/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/09/94
רצ/70/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14/07/94
רצ/מק/4/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17/11/96
רצ/1/3/60/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19/08/97
רצ/מק/10/1/א/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01/06/98
רצ/מק/10/1/א/2 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 08/12/98
רצ/1/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/07/70
רצ/במ/60/1 שינוי פרסום ביטול תוקף 03/09/92

תוכניות משנות

מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רצ/1/85/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/07/13
רצ/105/1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 24/02/14
רצ/8/21/1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 11/12/16
רצ/22/168 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 11/08/16
רצ/20/168 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02/03/17
413-0351288 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13/12/17

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.