תוכנית 2277 תל-אביב

שימור אופיו של האזור בשכונת שבזי, תל אביב

  כללי

ועדת תכנון
תל-אביב
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
תל אביב יפו
מקום התוכנית
שכונת שבזי, תל אביב
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
יזם
עיריה
גוף מתכנן
אדר'

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שימור אופיו של האזור ע"י שמירת המרקם והבניינים בעלי הערך הארכיטקטוני וההיסטורי, תוך עידוד איכלוס האזור ע"י שיפוץ והרחבת הבנינים ובניה חדשה על מגרשים פנויים ומתפנים. קביעת הוראות לשיפוץ ותוספת לבניינים קיימים, קביעת שימושים מותרים , קביעת בנינים לשימור והוראות לשימורם.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 16/11/84
פרסום לתוקף בעיתונים 31/12/86 הסבה
פרסום לתוקף ברשומות 07/11/91

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6922 47-52
6923 2 , 47
6926 102 , 103-123
6927 70 , 71-80
6928 25 , 86-88
6929 196-198 , 211-217
7002 3 , 8
7003 8 , 24
7005 0
7006 0
7112 40 , 42-47
7420 132 , 133
7422 74-76

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
1200 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03/07/75
תא/2396 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/12/93
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תא/2636 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/05/98
תא/מק/2741 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23/11/98
תא/מק/3496 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22/02/05
תא/מק/3643 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30/07/06
תא/מק/3714 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25/09/07
תא/מק/3691 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26/08/08
תא/מק/3779 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15/10/09
תא/מק/3861 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/09/11
תא/מק/3845 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12/09/11
תא/מק/3940 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20/03/12
תא/מק/3951 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04/09/12
תא/מק/4035 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03/04/14
תא/2615/ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08/03/15
507-0208041 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11/09/15
תא/3501 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/08/17
507-0214213 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09/01/18
507-0236364 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 06/12/19
507-0734509 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 05/11/21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.