תוכנית 3144 ירושלים

תוכנית המתאר לשכונה בירושלים,פסגת עומר

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
ירושלים,פסגת עומר
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
2,008.648 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
יער ארכיטקטים

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א. קביעת יעודי הקרקע ומערכת הדרכים העיקרית. ב. קביעת מתחמי התכנון. ג. קביעת הוראות בניה עקרונות בניה, ותנאים למתן היתרי בניה. ד. קביעת שטח הבניה המירבי למגורים בכל מתחם וכן קביעת היקף שטחי הקרקע לצרכי ציבור בכל מתחם בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 618.600 30.80% 12 333,408 3,103
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
64 מגורים 80.200 25,200 160
67 מגורים 31.200 22,600 226
72 מגורים 75.000 46,900 469
73 מגורים 82.700 42,508 425
66 מגורים 30.100 21,100 211
65 מגורים 112.000 41,700 278
53 מגורים 29.300 19,400 194
54 מגורים 16.000 7,000 70
55 מגורים 41.500 32,400 324
56 מגורים 9.800 5,000 50
58 מגורים 52.000 36,800 368
52 מגורים 58.800 32,800 328
  מגורים מסחר ומשרדי 298.047 14.84% 6 176,900 1,623
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
71 מגורים עם חזית מסחרית 29.800 22,600 226
69 מגורים עם חזית מסחרית 34.347 1,700 170
70 מגורים עם חזית מסחרית 65.500 27,500 275
62 מגורים עם חזית מסחרית 54.400 40,800 272
61 מגורים עם חזית מסחרית 68.000 48,900 326
60 מגורים עם חזית מסחרית 46.000 35,400 354
  מוסדות ציבוריים 100.500 5.00% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
604 מבנים ומוסדות ציבור 12.500
605 מבנים ומוסדות ציבור 31.300
612 מבנים ומוסדות ציבור 56.700
  תיירות ונופש 343.000 17.08% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
606 ספורט ו/או נופש 343.000
  שטח לדרכים 117.908 5.87% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 117.908
  שטחים פתוחים 454.193 22.61% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
52/1 שטח ציבורי פתוח 22.000
64/1 שטח ציבורי פתוח 3.000
66/1 שטח ציבורי פתוח 12.172
70/1 שטח ציבורי פתוח 18.000
654 שטחים פתוחים 11.300
655 שטחים פתוחים 22.500
656 שטחים פתוחים 365.221
  אחר 76.400 3.80% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
603 שטח למוסד 22.000
610 שטח עירוני 19.000
611 שטח עירוני 35.400
סה"כ 2,008.648 100% 33 510,308 4,726

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
52/1 שטח ציבורי פתוח 22.000
64/1 שטח ציבורי פתוח 3.000
66/1 שטח ציבורי פתוח 12.172
70/1 שטח ציבורי פתוח 18.000
64 מגורים 80.200 25,200 160
67 מגורים 31.200 22,600 226
72 מגורים 75.000 46,900 469
73 מגורים 82.700 42,508 425
66 מגורים 30.100 21,100 211
65 מגורים 112.000 41,700 278
53 מגורים 29.300 19,400 194
54 מגורים 16.000 7,000 70
55 מגורים 41.500 32,400 324
56 מגורים 9.800 5,000 50
58 מגורים 52.000 36,800 368
52 מגורים 58.800 32,800 328
2000 דרך או כביש או חנייה 117.908
604 מבנים ומוסדות ציבור 12.500
605 מבנים ומוסדות ציבור 31.300
612 מבנים ומוסדות ציבור 56.700
603 שטח למוסד 22.000
71 מגורים עם חזית מסחרית 29.800 22,600 226
69 מגורים עם חזית מסחרית 34.347 1,700 170
70 מגורים עם חזית מסחרית 65.500 27,500 275
62 מגורים עם חזית מסחרית 54.400 40,800 272
61 מגורים עם חזית מסחרית 68.000 48,900 326
60 מגורים עם חזית מסחרית 46.000 35,400 354
610 שטח עירוני 19.000
611 שטח עירוני 35.400
654 שטחים פתוחים 11.300
655 שטחים פתוחים 22.500
656 שטחים פתוחים 365.221
606 ספורט ו/או נופש 343.000

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 16.05.85
פרסום לתוקף ברשומות 05.06.88

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30542 911
30571 312
30588 60
30589 44
30590 540 , 614-625
30591 74 , 916
30592 389 , 407
30598 2-53
30599 2-65
30613 281 , 900
30629 1 , 2-133
30630 56 , 57-86
30688 67 , 81
30689 1 , 2-91
30690 1 , 2-137
31309 1 , 2
31310 8
31314 13 , 14-37
31338 1 , 102

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3601 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.11.90
3603 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.04.91
במ/3602ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.10.94
במ/4561 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.95
8428 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.02.04
8150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.09.06
8151 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.02.07
9712 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.06.09
10390/ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12
13144 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.12

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.