תוכנית במ/4561 ירושלים

פסגת זאב מזרח -בנה ביתך,חלק ממתחמים 605,65,64 בפסגת זאב

  כללי

ועדת תכנון
ירושלים
סוג ועדה
מגורים
יישוב
ירושלים
מקום התוכנית
פסגת זאב
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
140.036 דונם
יזם
חב' מוריה
גוף מתכנן
קולקר, קולקר, אפשטיין

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

שינוי יעוד שטח מאזור מגורים לאזור מגורים 5 מיוחד, לאזור מגורים 1 מיוחד, לשטח נוף פתוח, לדרך משולבת, לשטח למתקן הנדסי, לשטח לבנין ציבורי, לדרך ולמעבר ציבורי להולכי רגל. שינוי יעוד משטח למעבר ציבורי להולכי רגל לדרך, לאזור מגורים 1 מיוחד, לאזור מגורים 5 מיוחד ולשטח לבנין ציבורי. שינוי יעוד שטח מדרך לאזור מגורים 1 מיוחד, לאזור מגורים 5 מיוחד, לאזור מגורים, לדרך משולבת, למעבר ציבורי להולכי רגל ולשצ"פ. שינוי יעוד משצ"פ לדרך משולבת, למעבר ציבורי להולכי רגל, לאזור מגורים 5 מיוחד ולדרך. שינוי יעוד משב"צ לאזור מגורים 5 מיוחד ולדרך. שינוי יעוד משטח לנופש וספורט לשטח לבנין ציבורי. קביעת שטחי בניה ועיצוב הבינוי. איחוד וחלוקה חדשה. ביטול מגרשי חניה ציבורית, ביטול דרכים מאושרות והתווית דרכים חדשות, דרכים משולבות ומעברים ציבוריים להולכי רגל. הגדרת מתחמי פיתוח, קביעת הוראות לפיתוח השטח, קביעת עקרונות לעיצוב ארכיטקטוני, הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 97.801 69.84% 173 39,950 178
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1218 מגורים 1.622
1223 מגורים 4.685
2000 מגורים 5 0.471 230 1
2001 מגורים 5 0.478 230 1
2002 מגורים 5 0.573 230 1
2003 מגורים 5 0.607 230 1
2004 מגורים 5 0.474 230 1
2005 מגורים 5 0.700 230 1
2006 מגורים 5 0.494 230 1
2007 מגורים 5 0.501 230 1
2008 מגורים 5 0.479 230 1
2009 מגורים 5 0.529 230 1
2010 מגורים 5 0.480 230 1
2011 מגורים 5 0.481 230 1
2012 מגורים 5 0.488
2013 מגורים 5 0.486 230 1
2014 מגורים 5 0.501 230 1
2015 מגורים 5 0.505 230 1
2016 מגורים 5 0.499 230 1
2017 מגורים 5 0.496 230 1
2018 מגורים 5 0.500 230 1
2019 מגורים 5 0.492 230 1
2020 מגורים 5 0.543 230 1
2021 מגורים 5 0.482 230 1
2022 מגורים 5 0.482 230 1
2023 מגורים 5 0.479 230 1
2024 מגורים 5 0.478 230 1
2025 מגורים 5 0.520 230 1
2026 מגורים 5 0.550 230 1
2027 מגורים 5 0.608 230 1
2028 מגורים 5 0.614 230 1
2029 מגורים 5 0.605 230 1
2030 מגורים 5 0.570 230 1
2031 מגורים 5 0.558 230 1
2032 מגורים 5 0.543 230 1
2033 מגורים 5 0.584 230 1
2034 מגורים 5 0.524 230 1
2035 מגורים 5 0.490 230 1
2036 מגורים 5 0.493 230 1
2037 מגורים 5 0.504 230 1
2038 מגורים 5 0.487 230 1
2039 מגורים 5 0.499 230 1
2041 מגורים 5 0.493 230 1
2042 מגורים 5 0.497 230 1
2043 מגורים 5 0.497 230 1
2044 מגורים 5 0.475 230 1
2045 מגורים 5 0.535 230 1
2046 מגורים 5 0.488 230 1
2047 מגורים 5 0.481 230 1
2048 מגורים 5 0.484
2049 מגורים 5 0.476
2050 מגורים 5 0.474 230 1
2051 מגורים 5 0.493 230 1
2052 מגורים 5 0.533 230 1
2053 מגורים 5 0.502 230 1
2054 מגורים 5 0.503
2055 מגורים 5 0.510 230 1
2056 מגורים 5 0.513 230 1
2057 מגורים 5 0.526 230 1
2058 מגורים 5 0.502
2059 מגורים 5 0.477
2060 מגורים 5 0.501 230 1
2061 מגורים 5 0.487 230 1
2062 מגורים 5 0.556 230 1
2063 מגורים 5 0.495 230 1
2064 מגורים 5 0.496 230 1
2065 מגורים 5 0.482 230 1
2066 מגורים 5 0.501 230 1
2067 מגורים 5 0.516 230 1
2068 מגורים 5 0.491 230 1
2069 מגורים 5 0.495 230 1
2070 מגורים 5 0.491 230 1
2071 מגורים 5 0.490 230 1
2072 מגורים 5 0.504 230 1
2073 מגורים 5 0.503 230 1
2074 מגורים 5 0.507 230 1
2075 מגורים 5 0.513 230 1
2076 מגורים 5 0.620 230 1
2077 מגורים 5 0.663 230 1
2078 מגורים 5 0.614 230 1
2079 מגורים 5 0.513 230 1
2080 מגורים 5 0.533 230 1
2081 מגורים 5 0.501 230 1
2082 מגורים 5 0.497 230 1
2083 מגורים 5 0.487 230 1
2084 מגורים 5 0.481 230 1
2085 מגורים 5 0.514 230 1
2086 מגורים 5 0.485 230 1
2087 מגורים 5 0.477 230 1
2088 מגורים 5 0.466 230 1
2089 מגורים 5 0.517 230 1
2090 מגורים 5 0.485 230 1
2091 מגורים 5 0.488 230 1
2092 מגורים 5 0.514 230 1
2093 מגורים 5 0.491 230 1
2094 מגורים 5 0.515 230 1
2095 מגורים 5 0.539 230 1
2096 מגורים 5 0.483 230 1
2097 מגורים 5 0.495 230 1
2098 מגורים 5 0.499 230 1
2099 מגורים 5 0.482 230 1
2100 מגורים 5 0.491 230 1
2101 מגורים 5 0.481 230 1
2102 מגורים 5 0.476 230 1
2103 מגורים 5 0.485 230 1
2104 מגורים 5 0.483 230 1
2105 מגורים 5 0.489 230 1
2106 מגורים 5 0.496 230 1
2107 מגורים 5 0.495 230 1
2108 מגורים 5 0.518 230 1
2109 מגורים 5 0.479 230 1
2110 מגורים 5 0.487 230 1
2111 מגורים 5 0.478
2112 מגורים 5 0.493
2113 מגורים 5 0.505
2114 מגורים 5 0.507 230 1
2115 מגורים 5 0.518 230 1
2116 מגורים 5 0.522 230 1
2117 מגורים 5 0.536 230 1
2118 מגורים 5 0.544 230 1
2119 מגורים 5 0.687 230 1
2120 מגורים 5 0.700 230 1
2130 מגורים 5 0.548 230 1
2131 מגורים 5 0.587 230 1
2132 מגורים 5 0.585 230 1
2133 מגורים 5 0.588 230 1
2134 מגורים 5 0.677 230 1
2135 מגורים 5 0.611 230 1
2136 מגורים 5 0.609 230 1
2137 מגורים 5 0.612 230 1
2138 מגורים 5 0.612 230 1
2139 מגורים 5 0.608 230 1
2140 מגורים 5 0.607 230 1
2141 מגורים 5 0.612 230 1
2142 מגורים 5 0.609 230 1
2143 מגורים 5 0.595 230 1
2144 מגורים 5 0.539 230 1
2145 מגורים 5 0.584 230 1
2146 מגורים 5 0.572 230 1
2147 מגורים 5 0.569 230 1
2148 מגורים 5 0.518 230 1
2149 מגורים 5 0.477 230 1
2150 מגורים 5 0.488 230 1
2151 מגורים 5 0.438 230 1
2152 מגורים 5 0.490 230 1
2153 מגורים 5 0.490 230 1
2154 מגורים 5 0.485 230 1
2155 מגורים 5 0.510 230 1
2156 מגורים 5 0.566 230 1
2157 מגורים 5 0.572 230 1
2158 מגורים 5 0.512 230 1
2159 מגורים 5 0.487 230 1
2160 מגורים 5 0.487 230 1
2161 מגורים 5 0.479 230 1
2162 מגורים 5 0.475 230 1
2163 מגורים 5 0.479 230 1
2164 מגורים 5 0.492 230 1
2165 מגורים 5 0.506 230 1
2166 מגורים 5 0.496 230 1
2167 מגורים 5 0.507 230 1
2168 מגורים 5 0.591 230 1
2169 מגורים 5 0.508 230 1
2170 מגורים 5 0.488 230 1
2171 מגורים 5 0.488 230 1
2172 מגורים 5 0.480 230 1
2173 מגורים 5 0.481 230 1
2174 מגורים 5 0.480 230 1
2175 מגורים 5 0.471 230 1
2176 מגורים 5 0.474 230 1
2177 מגורים 5 0.476 230 1
2178 מגורים 5 0.496 230 1
1001 מגורים 1 1.351 1,050 6
1002 מגורים 1 2.469 2,100 12
  מוסדות ציבוריים 28.307 20.21% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3001 מבנים ומוסדות ציבור 0.594
3002 מבנים ומוסדות ציבור 27.713
  שטחים פתוחים 11.801 8.43% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1601 שטח ציבורי פתוח 2.650
1610 שטח ציבורי פתוח 1.887
1801 אזור שמורות נוף 1.154
1802 אזור שמורות נוף 5.810
1803 אזור שמורות נוף 0.118
1804 אזור שמורות נוף 0.182
  אחר 2.127 1.52% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1611 שביל להולכי רגל 0.466
1602 שביל להולכי רגל 0.202
1603 שביל להולכי רגל 0.171
1604 שביל להולכי רגל 0.230
1605 שביל להולכי רגל 0.320
1606 שביל להולכי רגל 0.169
1607 שביל להולכי רגל 0.165
1608 שביל להולכי רגל 0.160
1701 מתקנים הנדסיים 0.063
1702 מתקנים הנדסיים 0.071
1703 מתקנים הנדסיים 0.050
1704 מתקנים הנדסיים 0.060
סה"כ 140.036 100% 193 39,950 178

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1601 שטח ציבורי פתוח 2.650
1610 שטח ציבורי פתוח 1.887
1218 מגורים 1.622
1223 מגורים 4.685
2000 מגורים 5 0.471 230 1
2001 מגורים 5 0.478 230 1
2002 מגורים 5 0.573 230 1
2003 מגורים 5 0.607 230 1
2004 מגורים 5 0.474 230 1
2005 מגורים 5 0.700 230 1
2006 מגורים 5 0.494 230 1
2007 מגורים 5 0.501 230 1
2008 מגורים 5 0.479 230 1
2009 מגורים 5 0.529 230 1
2010 מגורים 5 0.480 230 1
2011 מגורים 5 0.481 230 1
2012 מגורים 5 0.488
2013 מגורים 5 0.486 230 1
2014 מגורים 5 0.501 230 1
2015 מגורים 5 0.505 230 1
2016 מגורים 5 0.499 230 1
2017 מגורים 5 0.496 230 1
2018 מגורים 5 0.500 230 1
2019 מגורים 5 0.492 230 1
2020 מגורים 5 0.543 230 1
2021 מגורים 5 0.482 230 1
2022 מגורים 5 0.482 230 1
2023 מגורים 5 0.479 230 1
2024 מגורים 5 0.478 230 1
2025 מגורים 5 0.520 230 1
2026 מגורים 5 0.550 230 1
2027 מגורים 5 0.608 230 1
2028 מגורים 5 0.614 230 1
2029 מגורים 5 0.605 230 1
2030 מגורים 5 0.570 230 1
2031 מגורים 5 0.558 230 1
2032 מגורים 5 0.543 230 1
2033 מגורים 5 0.584 230 1
2034 מגורים 5 0.524 230 1
2035 מגורים 5 0.490 230 1
2036 מגורים 5 0.493 230 1
2037 מגורים 5 0.504 230 1
2038 מגורים 5 0.487 230 1
2039 מגורים 5 0.499 230 1
2041 מגורים 5 0.493 230 1
2042 מגורים 5 0.497 230 1
2043 מגורים 5 0.497 230 1
2044 מגורים 5 0.475 230 1
2045 מגורים 5 0.535 230 1
2046 מגורים 5 0.488 230 1
2047 מגורים 5 0.481 230 1
2048 מגורים 5 0.484
2049 מגורים 5 0.476
2050 מגורים 5 0.474 230 1
2051 מגורים 5 0.493 230 1
2052 מגורים 5 0.533 230 1
2053 מגורים 5 0.502 230 1
2054 מגורים 5 0.503
2055 מגורים 5 0.510 230 1
2056 מגורים 5 0.513 230 1
2057 מגורים 5 0.526 230 1
2058 מגורים 5 0.502
2059 מגורים 5 0.477
2060 מגורים 5 0.501 230 1
2061 מגורים 5 0.487 230 1
2062 מגורים 5 0.556 230 1
2063 מגורים 5 0.495 230 1
2064 מגורים 5 0.496 230 1
2065 מגורים 5 0.482 230 1
2066 מגורים 5 0.501 230 1
2067 מגורים 5 0.516 230 1
2068 מגורים 5 0.491 230 1
2069 מגורים 5 0.495 230 1
2070 מגורים 5 0.491 230 1
2071 מגורים 5 0.490 230 1
2072 מגורים 5 0.504 230 1
2073 מגורים 5 0.503 230 1
2074 מגורים 5 0.507 230 1
2075 מגורים 5 0.513 230 1
2076 מגורים 5 0.620 230 1
2077 מגורים 5 0.663 230 1
2078 מגורים 5 0.614 230 1
2079 מגורים 5 0.513 230 1
2080 מגורים 5 0.533 230 1
2081 מגורים 5 0.501 230 1
2082 מגורים 5 0.497 230 1
2083 מגורים 5 0.487 230 1
2084 מגורים 5 0.481 230 1
2085 מגורים 5 0.514 230 1
2086 מגורים 5 0.485 230 1
2087 מגורים 5 0.477 230 1
2088 מגורים 5 0.466 230 1
2089 מגורים 5 0.517 230 1
2090 מגורים 5 0.485 230 1
2091 מגורים 5 0.488 230 1
2092 מגורים 5 0.514 230 1
2093 מגורים 5 0.491 230 1
2094 מגורים 5 0.515 230 1
2095 מגורים 5 0.539 230 1
2096 מגורים 5 0.483 230 1
2097 מגורים 5 0.495 230 1
2098 מגורים 5 0.499 230 1
2099 מגורים 5 0.482 230 1
2100 מגורים 5 0.491 230 1
2101 מגורים 5 0.481 230 1
2102 מגורים 5 0.476 230 1
2103 מגורים 5 0.485 230 1
2104 מגורים 5 0.483 230 1
2105 מגורים 5 0.489 230 1
2106 מגורים 5 0.496 230 1
2107 מגורים 5 0.495 230 1
2108 מגורים 5 0.518 230 1
2109 מגורים 5 0.479 230 1
2110 מגורים 5 0.487 230 1
2111 מגורים 5 0.478
2112 מגורים 5 0.493
2113 מגורים 5 0.505
2114 מגורים 5 0.507 230 1
2115 מגורים 5 0.518 230 1
2116 מגורים 5 0.522 230 1
2117 מגורים 5 0.536 230 1
2118 מגורים 5 0.544 230 1
2119 מגורים 5 0.687 230 1
2120 מגורים 5 0.700 230 1
2130 מגורים 5 0.548 230 1
2131 מגורים 5 0.587 230 1
2132 מגורים 5 0.585 230 1
2133 מגורים 5 0.588 230 1
2134 מגורים 5 0.677 230 1
2135 מגורים 5 0.611 230 1
2136 מגורים 5 0.609 230 1
2137 מגורים 5 0.612 230 1
2138 מגורים 5 0.612 230 1
2139 מגורים 5 0.608 230 1
2140 מגורים 5 0.607 230 1
2141 מגורים 5 0.612 230 1
2142 מגורים 5 0.609 230 1
2143 מגורים 5 0.595 230 1
2144 מגורים 5 0.539 230 1
2145 מגורים 5 0.584 230 1
2146 מגורים 5 0.572 230 1
2147 מגורים 5 0.569 230 1
2148 מגורים 5 0.518 230 1
2149 מגורים 5 0.477 230 1
2150 מגורים 5 0.488 230 1
2151 מגורים 5 0.438 230 1
2152 מגורים 5 0.490 230 1
2153 מגורים 5 0.490 230 1
2154 מגורים 5 0.485 230 1
2155 מגורים 5 0.510 230 1
2156 מגורים 5 0.566 230 1
2157 מגורים 5 0.572 230 1
2158 מגורים 5 0.512 230 1
2159 מגורים 5 0.487 230 1
2160 מגורים 5 0.487 230 1
2161 מגורים 5 0.479 230 1
2162 מגורים 5 0.475 230 1
2163 מגורים 5 0.479 230 1
2164 מגורים 5 0.492 230 1
2165 מגורים 5 0.506 230 1
2166 מגורים 5 0.496 230 1
2167 מגורים 5 0.507 230 1
2168 מגורים 5 0.591 230 1
2169 מגורים 5 0.508 230 1
2170 מגורים 5 0.488 230 1
2171 מגורים 5 0.488 230 1
2172 מגורים 5 0.480 230 1
2173 מגורים 5 0.481 230 1
2174 מגורים 5 0.480 230 1
2175 מגורים 5 0.471 230 1
2176 מגורים 5 0.474 230 1
2177 מגורים 5 0.476 230 1
2178 מגורים 5 0.496 230 1
1001 מגורים 1 1.351 1,050 6
1002 מגורים 1 2.469 2,100 12
3001 מבנים ומוסדות ציבור 0.594
3002 מבנים ומוסדות ציבור 27.713
1611 שביל להולכי רגל 0.466
1602 שביל להולכי רגל 0.202
1603 שביל להולכי רגל 0.171
1604 שביל להולכי רגל 0.230
1605 שביל להולכי רגל 0.320
1606 שביל להולכי רגל 0.169
1607 שביל להולכי רגל 0.165
1608 שביל להולכי רגל 0.160
1701 מתקנים הנדסיים 0.063
1702 מתקנים הנדסיים 0.071
1703 מתקנים הנדסיים 0.050
1704 מתקנים הנדסיים 0.060
1801 אזור שמורות נוף 1.154
1802 אזור שמורות נוף 5.810
1803 אזור שמורות נוף 0.118
1804 אזור שמורות נוף 0.182

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
הומלצה במקומית 02.02.94 דווח מחוז
פרסום הפקדה ברשומות 18.09.94
החלטת אישור 13.10.94
פרסום לתוקף ברשומות 23.03.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
30589 27
30590 540 , 596
30591 29
30690 1 , 136
31314 11

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3144 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.06.88
3603 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.04.91
3603א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.06.91
3603ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.93
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
6295 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.11.02
9604 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.06.06
8150 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.09.06
9300 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.09.06
8151 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.02.07
10397 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.06.07
11534 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07
9444 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.08.07
11075 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 07.08.08
12245 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.08
9029 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.08
8793/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.12.08
12497 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.12.08
13025 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.11.09
13883 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.07.11
12245/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.08.11
13683 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.12.11
13934 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 14.11.13
14018 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.01.14
101-0193136 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים 31.03.16
101-0088930 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 21.05.17

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.