תוכנית רש/210א רמת-השרון

מתאר רמת השרון ברמת-השרון.

  כללי

ועדת תכנון
רמת-השרון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
גליל ים, רמת השרון
מקום התוכנית
רמת-השרון.
סיווג התוכנית
מתאר כלל ישובית
קטגוריה
מגורים
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
ועדה מקומית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

כוללת את כל הקרקעות בתחום שפוט הועדה המקומית לתכנון ולבניה.

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום לתוקף ברשומות 18.03.71

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6332 158-160 , 180-182
6333 257 , 304-307
6334 127-220
6335 334-336 , 352
6338 36 , 67
6339 13
6340 1-25
6341 167 , 214-216
6342 11-14 , 25-32
6343 24
6345 2
6414 105 , 147-163
6415 702 , 762-771
6416 334 , 434-438
6417 921 , 928-931
6418 379 , 505-508
6422 79
6423 4-12
6424 140
6523 91
6544 14-16
6545 46
6546 869
6547 140
6548 1-12
6549 20
6550 202 , 227-246
6551 445 , 446-505
6552 91 , 289-308
6553 3-13
6554 1-13
6555 15
6556 5
6562 14
6563 42
6569 40
6593 33-35
6594 9-13
6595 14-32
6596 14-24
6597 110 , 121-124
6598 549 , 555-561
6599 561-589 , 658-723
6600 5 , 6-40
6601 3-7
6602 1-7
6603 57
6604 59-61
6605 197
6608 6
6610 8
6611 4
6612 108
6613 5-8 , 23
6614 437 , 501
6615 283 , 313
6616 42-44
6617 2-12
6618 10
6619 7
6620 9
6625 112
6626 91 , 229
6793 101
6794 25 , 137
6862 9-58
7271 2-96
7291 224
7321 147

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
203 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19.01.61
334 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.12.69
325 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.05.71
370 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.12.71
365 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.02.72
384 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.07.72
378 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.07.72
356א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.01.73
242א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.03.73
398 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.03.73
395 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.73
390 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.07.73
379 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.07.73
381א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.11.73
302 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.11.73
391 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.06.74
374 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.11.74
405 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.11.74
רש/214/א שינוי פרסום הפקדה ברשומות 09.01.75
רש/417 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.03.75
412 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.08.75
425 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.09.75
428 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.09.75
359 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.09.75
420 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.09.75
427א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.09.75
440 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.12.75
458 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 15.01.76
462 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.03.76
454 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.76
414 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.76
451 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.06.76
רש/436 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.07.76
441 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.09.76
רש/475 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 16.12.76
רש480 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.01.77
רש/489 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.03.77
357א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.06.77
483 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.77
2/392 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.10.77
רש/1/392 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.10.77
רש/447א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.10.77
486 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.12.77
376 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.01.78
463 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.01.78
490 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.78
512 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.02.78
517 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.03.78
רש/450א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.03.78
474 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.07.78
401 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.08.78
501 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.10.78
457 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.11.78
538 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.01.79
543 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.06.79
553 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.10.79
396 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.01.80
509 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.01.80
521 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.80
רש/443 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.80
504א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.08.80
523 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.12.80
500 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81
507א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81
528 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81
537 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.81
508 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.05.81
341 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.05.81
רש/541 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.05.81
494 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.07.81
558 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.09.81
580 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.12.81
526ה שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.03.82
548 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.82
514 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.10.82
571 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.12.82
רש/587 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.06.83
526ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.83
רש/526ג שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.08.83
רש/616 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.12.83
604 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.02.84
רש/547/א שינוי פרסום הפקדה ברשומות 07.06.84
547 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.08.84
רש/620 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.08.84
615 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.09.84
555 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.12.84
רש/629 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.85
רש/622 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.07.85
רש/631 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 15.08.85
369א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.09.86
600 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.10.86
רש/521א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.87
רש/627 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 11.05.87
רש/630 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.07.87
רש/646 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.09.87
רש/354 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.10.87
רש/671 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.07.88
רש/383 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.12.88
רש/625 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.06.89
רש/643 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.09.89
רש/617 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.01.91
רש/615א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.91
663 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.02.91
רש/593 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.07.91
רש/565 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.11.91
רש/315א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.91
רש/693 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.07.92
רש/במ/214/1ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.11.92
רש/713 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.06.93
רש/676 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.12.93
רש/679 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.01.94
רש/665 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.94
רש/בת/2א/214ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.11.94
רש/703 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.11.94
רש/711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.01.95
רש/724 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.08.95
רש/267א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.96
רש/613ב שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.09.96
רש/מק/767 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.11.96
רש/741 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.12.96
רש/מק/772 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.02.98
רש/מק/788 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.04.98
רש/662 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.05.98
רש/מק/759 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.07.98
רש/מק/844 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 04.08.98
רש/מק/746 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.09.98
רש/779 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.01.99
רש/מק/849 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.02.99
רש/781 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.03.99
רש/770 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.07.99
רש/754 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.07.99
רש/מק/341/1 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 12.08.99
רש/במ/605/10 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.12.99
רש/717 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.12.99
רש/619/א שינוי תכנית גנוזה 28.01.01
רש/מק/914 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 04.02.01
רש/מק/870 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.03.01
רש/446 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.04.01
רש/715 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.05.01
רש/מק/906 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.05.01
רש/מק/884 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 23.05.01
רש/מק/878 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.07.01
רש/מק/891 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.10.01
רש/מק/832א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.01.02
רש/מק/933 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.01.02
רש/852 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.02.02
רש/מק/901 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.02
רש/מק/935 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 26.03.02
רש/מק/959 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.05.02
רש/616/א/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03
רש/846 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.03.03
רש/900 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.06.03
רש/961 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.07.03
רש/מק/866 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 12.08.03
רש/מק/966 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 10.11.03
רש/1/647 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.02.04
רש/718 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.04
רש/990 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.07.04
רש/מק/915 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.07.04
רש/מק/938 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 28.02.05
רש/מק/1009 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.03.05
רש/883 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.04.05
רש/מק/1029 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.09.05
רש/מק/1002 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.09.05
רש/מק/1031 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.05
רש/מק/1025 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.01.06
רש/947 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.01.06
רש/882 שינוי התוכנית נדחתה 08.11.06
רש/1/617 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.04.07
רש/1028 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.07
רש/819 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.05.08
רש/מק/1043 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 09.09.08
רש/1014 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 23.10.08
רש/376/א/1 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.11.08
רש/1015 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.01.09
רש/1045 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 25.06.09
הר/1/1985 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.07.09
רש/892/א/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.09.09
רש/1052 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.10.09
רש/214/ב/1 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.12.09
רש/מק/1043א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.02.10
רש/1/763 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.04.10
רש/מק/1000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.11.11
רש/1066 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.03.12
רש/1065 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.10.12
רש/מק/1088 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 20.11.12
רש/1054 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.12.12
רש/1077 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.12.13
רש/מק/1079 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 24.07.14
הר/1985/א שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.14
553-0183491 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 10.09.14
רש/מק/1044 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.04.15
553-0194217 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17.07.15
553-0155416 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 10.02.17
553-0458349 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.02.17
553-0175711 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.05.17
רש/1121 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.06.17
504-0334458 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.17
553-0466508 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 12.07.17
553-0248427 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.08.17
553-0198077 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 02.11.17
553-0457523 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 10.11.17
553-0509984 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 16.11.17
553-0460972 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.11.17
553-0331967 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 23.01.18
553-0116335 מפרטת פרסום לתוקף בעיתונים 26.01.18
553-0358531 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.02.18
מש/1 מבטלת פרסום לתוקף בעיתונים 23.03.18
553-0457168 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.18
504-0561399 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.05.18
553-0339481 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 10.05.18
553-0451807 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.06.18
553-0148916 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 10.08.18
553-0495333 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 09.10.18
553-0401109 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 15.03.19
504-0561373 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.05.19
רש/760 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19
553-0565671 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.10.19
553-0705574 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 21.11.19
553-0434167 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 03.01.20
553-0783803 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 04.12.20
553-0655647 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01.01.21
553-0773556 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 25.05.21
553-0831313 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.07.21
553-0872218 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 18.08.21
553-0882100 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 01.11.21
553-0921270 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 30.11.21
553-0674606 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.12.22
553-0991232 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.12.22
553-0163840 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 14.02.23
553-0943852 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 02.06.23
553-1044452 כפופה פרסום להפקדה בעיתונים 21.07.23
553-0864769 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.23
553-0879841 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 01.12.23
553-0680348 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.12.23
553-1058460 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 26.12.23
553-0981118 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.24
553-1170752 שינוי פרסום להפקדה בעיתונים 19.01.24

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.