כללי
עיר/יישוב
טירה
ועדת תכנון
טירה
סיווג התוכנית
תכנית מתאר מקומי
סוג ועדה
מחוזית
מקום התוכנית
טירה ,לב השרון,דרום השרון
  תהליך אישור
סטטוס תאריך הערה
פרסום בעיתונות להפקדה 06/05/11 העיר צ' השרו
פרסום ההפקדה 14/06/11
  מטרת התוכנית
1.שינוי יעוד מקרקע חקלאית לצורך הוספת שכונת מגורים חדשות בשטחים צמודי דופן מסביב לתחום השטח המאושר והבנוי של הישוב. 2.שינוי יעוד מקרקע חקלאית לצורך הרחבת שטחי מסחר ותעסוקה,ולצורך הקמת מרכז תחבורה הכולל תחנת רכבת,בית קברות ואזור ספורט ונופש. 3.קביעת מתחמים לפיתוח היעודים החדשים. 4.קביעת הוראות להכנת תכניות לאיחוד וחלוקה לפי מתחמים שנקבעו (בהסכמה ולא בהסכמה). 5.קביעת הוראות להקצאת קרקע לצרכי ציבור ושטחים פתוחים בשטחים החדשים. 6.קביעת הוראות לפיתוח תשתיות-תנועה,ניקוז,מים,ביוב גז וחשמל. 7.קביעת הוראות בנושאי נוף וסביבה. 8.קביעת הוראות בנושא שימור. 9.קביעת תנאים למתן היתרים.
  קבצים
  גושים וחלקות
גוש חלקה
7581 15 , 16
7583 1 , 2
7732 7 , 10-31
7733 1-10 , 12 , 14-17
7753 14 , 22 , 27-30 , 32-38 , 47
7754 16-20 , 51 , 58 , 88
7756 22 , 23 , 25 , 26 , 30-32
7758 1-24 , 26 , 27 , 54-56 , 60 , 63
7760 1-55 , 57-88 , 90 , 92-94
7761 1-56
7762 1-31 , 33-77
7763 1-27 , 32-43
7764 1-68 , 71-74 , 77-97 , 102 , 103 , 106 , 107
7765 1-7 , 10-92
7766 1-70
7767 1-29 , 35 , 36 , 38-57 , 59
7768 1-7
7769 2-96
7770 6-9 , 11-29
7771 1-26 , 28-41
7772 1-25
7773 1-58
7774 1-46
7775 1-56
7776 1-24 , 28-70 , 75-77
7777 2-10 , 12 , 13 , 25-33 , 36-47
7778 1-52 , 57 , 60 , 63-65
7779 1-47
7780 1-43
7781 1 , 2 , 4-70
7782 1-43
7783 1-32
7784 6-8 , 29 , 31-39 , 41 , 42 , 44-47 , 51 , 52 , 56-61 , 63-68 , 70
8058 1-24
  תוכניות קשורות

* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.